Przedwojennej Legnicy już nie ma. Tu odbudowujemy ją wirtualnie. Chodzimy jej ulicami, poznajemy ludzi, ich codzienność, pracę i pasje. Bez polityki, bez uprzedzeń. Z miłości do miasta.

 
   
 
   


Szukaj w serwisie
Sprawdź nazwę ulicy
 
 


Fundacja Historyczna Liegnitz.pl

o Fundacji

Kategorie

Historia miasta
Katalog firm
Miejsca
Legniczanie
Galeria
Źródła

Nasz serwis

geneza regulamin pliki cookie (nowe zasady) mapa serwisu kontakt
« strona główna

Aktualności na forum

18.11.2022, Kefir:
Re: Sztuka cmentarna
Całą serię zdjęć legnickiego cmentarza wykonaną przez Krafta znajdziemy pod...

17.11.2022, Kefir:
Re: Sztuka cmentarna
Henry Kraft to mało znana nam postać naszego miasta. Człowiek wykształcony...

18.10.2022, Kefir:
Re: Sztuka cmentarna
Przykładowy grób na cmentarzu leśnym .Nasadzenia komunalne. Główny ogrodnik...

Zaloguj się do forum:

login:
hasło:

lub załóż konto


Nasi przyjaciele

 

Regiment Grenadierów Króla Wilhelma I (2. zachodniopruski) nr 7 [Königlich-Preußisches Grenadier-Regiment König Wilhelm I. (2. Westpreussisches) Nr 7]

Stacjonujący w Legnicy regiment grenadierów został sformowany 20 lutego 1797 r. przez króla Fryderyka Wilhelma III na terenie Pomorza Gdańskiego. Fakt ten znalazł odbicie w nazwie jednostki – 2. Zachodniopruski Regiment Piechoty nr 7 (2.Westpreuβisches Infanterie Regiment Nr 7). 6 czerwca 1817 r. król Fryderyk Wilhelm III mianował ówczesnego księcia Wilhelma Pruskiego, późniejszego cesarza Wilhelma I, szefem 7 regimentu piechoty polowej (2. zachodniopruskiego).
Najwyższy rozkaz gabinetowy brzmiał: „Poczdam, 6 czerwca 1817 roku. Jako nowy dowód mojej życzliwości dla 7. Regimentu Piechoty mianowałem mojego syna księcia Wilhelma na jego szefa. Dotychczasowe dobre sprawowanie regimentu pozwala mi ufać, iż będzie on z całej mocy starał się zasłużyć na nadane mu wyróżnienie i ma odtąd obowiązek co miesiąc składać raport swojemu szefowi. Podpisano: Fryderyk Wilhelm”.

Po nominacji książę Wilhelm wysłał komendantowi regimentu pułkownikowi von Sendlitz list, w którym pisał: „Wyróżnienie, jakie mi nadano, mianując mnie szefem podlegającego Panu 7. Regimentu Piechoty (2. zachodniopruskiego) jest dla mnie najbardziej zaszczytną i najmilej widzianą niespodzianką, jaką Jego Wysokość Król mógł mnie obdarować. To dla mnie wielki honor stanąć na szczycie regimentu, któremu Król, jak sam rzekł, zawsze był życzliwy w dowód jego dobrej służby w czasach pokoju jak i wyjątkowych zasług w walce z wrogiem. Mając zawsze przed oczami te zaszczytne słowa, będziemy nadal dowodzić, że jesteśmy godni Jego łaski. Stąd zwracam się do Was z prośbą powiadomienia regimentu, jak bardzo cieszy mnie, że będę mógł zawrzeć z nim bliższy kontakt oraz jak wielce przy tym żałuję, że w tym roku nie będzie sposobności, aby stać się jemu bardziej znanym. Jednocześnie składam Panu Pułkownikowi podziękowania zarówno za pierwszy przesłany mi raport, jak i za przekazane mi w nim słowa dobrej woli od wszystkich Panu podległych żołnierzy, albowiem sprawiło mi to wielką radość. Z niecierpliwością czekam na chwilę, w której będę mógł być razem z regimentem, by mu osobiście przekazać, jak wielkim szczęściem napawa mnie zaszczyt do niego przynależenia. St. Petersburg, 15 lipca 1817, podpisano: Wilhelm, Książę Pruski”.

Dopiero 24 listopada 1818 r. w powrotnym marszu, wiodącym z Rosji do ojczyzny, po raz pierwszy, w Koblencji regiment dostąpił zaszczytu bycia pozdrowionym przez jego nowego szefa, a także cesarzową.

Pierwszy raz regiment do Legnicy został skierowany w 1819 r. Wkroczył wówczas do miasta batalion fizylierów (2. zachodniopruskiego) 7. regimentu piechoty, który stacjonował tutaj do 1830 r. W lipcu 1860 r. Legnica znowu otrzymała 7. regiment grenadierów, których dwa pierwsze bataliony zajęły garnizon. W 1882 r. dołączył do nich trzeci batalion, w latach 1893-1897 czwarty, a od 1 października 1909 r. oddział karabinów maszynowych. Już w roku 1859 regiment przejął pułkownik von Frankenberg, po którym w 1863 r. dowództwo objął von Rekowski; następnie w 1865 r. von Voigts-Rhetz; w 1870 r. – von Köthen; w 1871 r. – von Berken; w 1876 r. – hrabia von Schlieffen; w 1881 r. – Malotki von Trzebiatowski; w 1886 r. – von Buch; w 1890 r. – von Caprivi; w 1893 r. – von Liebermann; w 1896 r. – baron von Lüdinghausen-Wolff; w 1899 r. – von d. Osten; w 1902 r. – baron von Lüttwitz; w 1905 r. – von Kleist; w 1910 r. – baron von d. Borsch, po którym regiment przejął von Unruh w 1912. 2 sierpnia 1914 r., w dniu mobilizacji, decyzją cesarza Wilhelma II komendantem 7. Pułku Grenadierów został książę Oskar Karl Gustav von Preußen. Z grenadierami legnickimi związany był już on od 1906 r.

Ponad połowa żołnierzy miała swoje kwatery w kamienicach mieszczańskich i stołowała się w gospodach. Rozrzucenie pułku na terenie miasta trudno było pogodzić także z prawidłowym szkoleniem i dyscypliną żołnierzy. Dlatego wkrótce podjęto decyzję o budowie stałych koszar. Wybudowano je przy Grenadierstraße (ul. Hutników) w latach 1874-1882. Budowę pierwszego skrzydła koszar, położonego frontem do ulicy, rozpoczęto w 1874 r., a zakończono 1 października 1877 r. Jako budulca użyto cegły wyprodukowanej w leżącej w pobliżu (przy obecnej ul. Kilińskiego) cegielni Gottfrieda Bienwalda. Uroczystość otwarcia koszar odbyła się, z udziałem cesarza, w kasynie oficerskim. W budynku zakwaterowano żołnierzy I batalionu. Koszarowiec dla II batalionu, leżący wzdłuż ul. Sejmowej, budowano w latach 1879-1881. Żołnierze wprowadzili się do niego 21 września 1881 r., po powrocie z manewrów. W rok później 13 września 1882 r. zakończono budowę trzeciego koszarowca. W budynku został zakwaterowany na stałe batalion fizylierów, który dotychczas stacjonował w Lwówku Śląskim. Obecnie w tych zabudowaniach swoją siedzibę ma Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy. Garnizonowy lazaret przy dzisiejszej ul. Chojnowskiej został w pełni ukończony w 1877 r., a pierwsi pacjenci przybyli tu 2 lipca. Początkowo grenadierzy posiadali stanowiska strzelnicze znajdujące się na Siegeshöhe (Wzgórze Zwycięstwa). W latach 1861–1864 dołączono do nich stanowiska przeznaczone do strzelania na dużą odległość, mieszczące się przy folwarku Raffelsa; dodatkowo powstały stanowiska w Piątnicy (Pfaffendorf) i Pątnowie (Panten). W początkowym okresie jako poligon służyły błonia, nieco później wolny obszar miejskich łąk na wschód od Dobrzejowa (Hummel). Odkąd w 1905 r. teren ten został przeznaczony na pola irygacyjne, ćwiczenia odbywały się na wzgórzach przed Goślinowem (Gassendorf).
Po śmierci cesarza Wilhelma I, jego wnuk cesarz Wilhelm II wprowadził do nazwy regimentu imię dziadka. Od tej pory brzmiała ona: Regiment Grenadierów Króla Wilhelma I (2. zachodniopomorski) nr 7 [Königlich-Preußisches Grenadier-Regiment König Wilhelm I (2. Westpreussisches) Nr 7].

Legniccy grenadierzy wchodzili w skład 18. Brygady Piechoty (18. Infanterie-Brigade). Jej sztab pod dowództwem generała brygady v. Mirbacha znajdował się w Legnicy w latach 1866 – 1872. Po 23 latach, 1 lutego 1895 r. sztab ponownie znalazł miejsce w Legnicy, dokąd przeniesiono go z Głogowa. 7 lutego przybył do Legnicy nowo mianowany komendant generał brygady von Mützschesahl. Dowództwo obejmowało 7. i 19. regiment oraz – dodatkowo – rejonowe oddziały Legnicy, Jawora, Lubania i Jeleniej Góry. Kolejnymi generałami brygady byli: w 1898 von Eichhorn; w 1901 – von Ranke, w 1902 – von Oppeln-Bronikowski, w 1906 – von Wallenberg; w 1908 – Kuntzen i w 1911 v. Conta.

Grenadierzy legniccy brali udział w wojnach: prusko-austriackiej (1866), prusko-francuskiej (1870-1871) i I wojnie światowej (1914-1918). Podczas pierwszej z tych wojen regiment pod koniec czerwca uczestniczył w walkach pod Nachodem i Czeskimi Skalicami (Skalitz). Szczególnie bitwa pod Skalitz tragicznie zapisała się w historii pułku, zginęło wówczas 22 oficerów i 463 żołnierzy. W działaniach wojennych pomiędzy Prusami a Francją w latach 1870 – 1871 grenadierzy z legnickiego regimentu brali udział w bitwach pod Weißenburgiem (4 sierpnia 1870), pod Wӧrth (6 sierpnia 1870). W obu tych starciach regiment stracił 73 proc. stanu oficerów i 30 proc. żołnierzy. Później grenadierzy walczyli także pod Sedanem i Paryżem. Do Legnicy wrócili 2 czerwca 1871 r. W 1900 r. ochotnicy z legnickiego regimentu brali udział w walkach prowadzonych przez Niemcy w Chinach, a w latach 1902 - 1905 w Niemieckiej Afryce Południowo-Zachodniej.
Podczas I wojny światowej 18. Brygada Piechoty, w skład której wchodzili legniccy grenadierzy, podlegała 9. Dywizji Piechoty z Głogowa. Jednostka ta podczas wojny brała udział w walkach na froncie zachodnim, przeciwko Francuzom. Po wojnie Regiment Grenadierów Królewskich w Legnicy został rozwiązany.  

Źródła:
G. Humeńczuk, Legnica około 1900 roku, Legnica 2004
G. Humeńczuk, Legnickie pomniki przed II wojna światową, Legnica 2000
A. Zum Winkel, Die Stadt Liegnitz seit der Einführung der Städteordnung im Jahre 1809, Liegnitz 1913
Liegnitzer Tageblatt z 1917 roku
www.pwsz.legnica.edu.pl

Grenadierzy legnickiego regimentu. Karta pocztowa z 1916 r. ze zbioru K.Makowca
Grenadierzy legnickiego regimentu na ternie koszar przy obecnej ul. Hutników. Karta pocztowa z 1905 r. ze zbioru K.Makowca
Główny portal koszar grenadierów na karcie pocztowej z 1906 r. ze zbioru K.Makowca
Fotografia wykonana w kasynie podoficerskim podczas imprezy z okazji urodzin cesarza, 1916 r.
8. kompania Regimentu Grenadierów na terenie koszar przy obecnej ul. Hutników. Karta pocztowa z 1905 r. ze zbioru K.Makowca
Grenadier z emblematem legnickiego regimentu na karcie pocztowej ze zbioru K.Makowca
Grenadierzy przy wartowni na ternie koszar przy obecnej ul. Hutników. Karta pocztowa ze zbioru K.Makowca
Koszary Regimentu Grenadierów przy obecnej ul. Hutników na karcie pocztowej z 1909 r. ze zbioru Z.Grosickiego
Fotografia wykonana ok. 1916 r. przedstawiająca grupę grenadierów na tle kuźni Franza Demmiga znajdującej się przy wówczas przy ul. Wrocławskiej 12. Ze zbioru K.Makowca
Rzemieślnicy w 9.Kompani legnickich grenadierów. Karta pocztowa z 1916 r.
Karta pocztowa wydana w 1910 r. z okazji 50-lecia 1 i 2 batalionu Regimentu Grenadierów. Umieszczono na niej m.in. scenę z wizyty cesarza Wilhelma I w 1874 r. Ze zbioru K.Makowca
Pozdrowienia z koszar Królewskich Grenadierów. Karta pocztowa z 1908 r. ze zbioru Z.Grosickiego
Batalion fizylierów legnickiego regimentu grenadierów na terenie strzelnicy w Pątnowie Legnickim. Karta pocztowa z 1911 r. ze zbioru L.Moszyńskiego
Wartownia w koszarach grenadierów. Karta pocztowa z 1915 r. ze zbioru K.Makowca
Święta Bożego Narodzenia w legnickim lazarecie. Fotografia wykonana prawdopodobnie w czasie pierwszej wojny światowej przez Arthura Grögera
Wymarsz grenadierów z koszar na karcie pocztowej z 1915 r. ze zbioru Z.Grosickiego
Medal wybity z okazji 100-lecia Regimentu Grenadierów Królewskich z Legnicy, 1897 r., srebro
Wartownia w koszarach grenadierów. Karta pocztowa z 1903 r ze zbioru Z.Grosickiego
Książę Oskar von Preußen (salutujący) na terenie koszar grenadierów w Legnicy. Obok niego maszerują byli dowódcy regimentu, od lewej: von Amann i von Unruh. Fotografia wykonana prawdopodobnie w 1929 r. w czasie zjazdu dawnych grenadierów
Grenadierzy na ul. Złotoryjskiej. W tle kościół św. Piotra i Pawła. Karta pocztowa ze zbioru K.Makowca
Karta pocztowa wydana w 1905 r. z okazji ostatniej warty grenadierów przy Cafe Hauptwache mieszącej się w Rynku. Ze zbioru Z.Grosickiego
Polowa Piwnica Ratuszowa legnickich grenadierów. Karta pocztowa z 1915 r. ze zbioru L.Moszyńskiego
Fotografia pamiątkowa legnickich grenadierów z ćwiczeń rezerwy w 1913 r.
Legniccy grenadierzy w czerwcu 1903 r. Karta pocztowa ze zbioru K.Makowca
Grenadierzy królewscy podczas ćwiczeń w Kunicach. Karta pocztowa ze zbioru K.Makowca
Legniccy grenadierzy podczas ćwiczeń rzutem granatem w Kunicach. Karta pocztowa z 1916 r. ze zbioru K.Makowca
Okupy w Kunicach, w których swoje ćwiczenia przeprowadzał legnicki regiment grenadierów. Karta pocztowa z 1916 r. ze zbioru K.Makowca
Legniccy grenadierzy biorący udział w ćwiczeniach w Kunicach. Karta pocztowa z 1916 r. ze zbioru K.Makowca
Okopy legnickich grenadierów podczas ćwiczeń w Kunicach. Karta pocztowa z 1916 r. ze zbioru K.Makowca
Regiment landwery podczas ćwiczeń w Kunicach. Karta pocztowa z 1916 r. ze zbioru K.Makowca
Grenadier Królewskiego Regimentu z Legnicy. Karta pocztowa z 1910 r. ze zbioru Z.Grosickiego
Pozdrowienia z legnickiego Regimentu Grenadierów. Karta pocztowa z 1915 r. ze zbioru Z.Grosickiego
Główny budynek koszar grenadierów przy obecnej ul. Hutników. Karta pocztowa z 1915 r. ze zbioru Z.Grosickiego
Koszary Regimentu Grenadierów Królewskich przy obecnej ul. Hutników. Karta pocztowa z 1914 r. ze zbioru K.Makowca
Główny portal koszarów Regimentu Grenadierów na karcie pocztowej z 1898 r. ze zbioru K.Makowca
Grupa grenadierów przed wejściem Siegeshöhe znajdującej się u wylotu drogi z Legnicy w stronę Złotoryi. Karta pocztowa ze zbioru K.Makowca
Koszary grenadierów przy obecnej ul. Hutników. Karta pocztowa z 1933 r.
Grenadierzy maszerujący obecnąulicą Hutników. W tle koszary. Karta pocztowa z 1902 r. ze zbioru Z.Grosickiego
Przemarsz grenadierów obecną ulicą Skłodowskiej-Curie. Karta pocztowa z 1904 r. ze zbioru Z.Grosickiego
Fotografia grenadiera wykonana w atelier Juliusa Stiffela
Fotografia grenadiera wykonana w atelier Juliusa Stiffela
Fotografia grenadiera wykonana w atelier Juliusa Stiffela
Fotografia grenadiera wykonana w atelier Juliusa Stiffela
Fotografia grenadiera wykonana w atelier Ast & Feder
Fotografia grenadiera wykonana w atelier Ast & Feder
Korpus muzyczny legnickiego regimentu grenadierów. Karta pocztowa z 1910 r. ze zbioru K.Makowca
Koszary grenadierów przy obecnej ul. Hutników. Karta pocztowa z 1917 r. ze zbioru Z.Grosickiego
Koszary regimentu grenadierów na karcie pocztowej z 1912 r. ze zbioru Z.Grosickiego
Legniccy grenadierzy na froncie. Karta pocztowa z 1915 r.
Legnicki grenadier na fotografii wykonanej w atelier Juliusa Wirtha. Ze zbioru L.Moszyńskiego
Królewscy grenadierzy na fotografii wykonanej w atelier Adolfa Schmitza. Ze zbioru L.Moszyńskiego
Pagon grenadierów legnickiego regimentu
Budynek koszar grenadierów przy obecnej ul. Hutników. Karta pocztowa z 1915 r. ze zbioru Z.Grosickiego
Kasyno oficerskie legnickich grenadierów. Karta pocztowa z 1908 r. ze zbioru L.Moszyńskiego
Karta pocztowa z grenadierem oraz wymienionymi polami bitew, w których brał udział legnicki regiment w czasie wojen prusko-austriackiej i prusko-francuskiej. Karta pocztowa z 1900 r. ze zbioru W.Ziętka
Grenadier na fotografii wykonanej w atelier Juliusa Wirtha. Ze zbioru L.Moszyńskiego
Grenadier na fotografii wykonanej w zakładzie fotograficznym Arthura Grögera. Ze zbioru L.Moszyńskiego
Grenadierzy legnickiego regimentu na fotografi z 1915 r.
Koszary Regimentu Grenadierówprzy obecnej ul. Hutników na karcie pocztowej z 1900 r. ze zbioru Z.Grosickiego
Orkiestra Regimentu Grenadierów maszerująca obecną ul. Marii Curie-Skłodowskiej. Karta pocztowa ze zbioru D.Jurycza
Ulica Hutników z fragmentem koszar grenadierów, których budynki obecnie zajmuje PWSZ. Karta pocztowa z 1908 r. ze zbioru R.Deca
Koszary Regimentu Grenadierów na karcie pocztowej z 1899 r. ze zbioru L.Moszyńskiego
Grenadier legnickiego regimentu grenadierów na karcie pocztowej z 1908 r. ze zbioru Z.Grosickiego
Tablo z żołnierzami 2 kompani legnickich grenadierów odchodzącymi do rezerwy. Karta pocztowa z 1909 r. ze zbioru L.Moszyńskiego
Pozdrowienia z Legnicy, z koszar Regimentu Grenadierów. Karta z 1900 r. ze zbioru Z.Grosickiego
Przemarsz grenadierów Hedwigstraße (obecną ul. P.Ściegiennego). Karta pocztowa (wersja czarno-biała) z 1902 r. ze zbioru Z.Grosickiego
Grenadier na kolorowanej fotografii wykonanej w zakładzie Georga Hansena
Grenadierzy z legnickiego regimentu na fotografii z 1913 r.
Grenadierzy na terenie legnickich koszar. Fotografia z 1912 r.
Legniccy grenadierzy na zdjęciu grupowym wykonanym w atelier A.Schmitza w 1912 r.
Tablo z żołnierzami 8 kompani legnickich grenadierów. Karta pocztowa z 1910 r. ze zbioru L.Moszyńskiego
Przemarsz grenadierów obok koszar przy obecnej ul. Hutników. Karta pocztowa z 1906 r. ze zbioru Z.Grosickiego
Przemarsz grenadierów dzisiejszą ulicą Matejki w stronę koszar. Karta pocztowa z 1917 r. ze zbioru Z.Grosickiego
Nieznany budynek należący do legnickich grenadierów. Karta pocztowa z 1912 r. ze zbioru L.Moszyńskiego
Przemarsz grenadierów obecną ulicą Jana Matejki. Karta pocztowa z 1913 r. ze zbioru L.Moszyńskiego
Garnizon legnickich grenadierów na karcie pocztowej z 1903 r. ze zbioru L.Moszyńskiego
Okolicznościowa karta pocztowa wydana z okazji setnej rocznicy Regimentu Grenadierów z 1897 r. Ze zbioru L.Moszyńskiego
Marsz Grenadierów Królewskich (prawa autorskie: Liegnitzer Sammlung Wuppertal)
Marsz Grenadierów Królewskich (prawa autorskie: Liegnitzer Sammlung Wuppertal)
Korpus muzyczny legnickich grenadierów na karcie pocztowej ze zbioru L.Moszyńskiego
Grenadierzy w koszarach na karcie pocztowej z 1900 r. ze zbioru Muzeum Miedzi w Legnicy
Legniccy grenadierzy podczas marszu. Karta pocztowa z 1912 r. ze zbioru Muzeum Miedzi w Legnicy
Sztandar Regimentu Grenadierów Królewskich w Legnicy. Karta pocztowa ze zbioru W.Ziętka
Grenadierzy na Lübener Straße, obecne ul. Marii Curie Skłodowskiej na karcie pocztowej z 1903 r. ze zbioru L.Moszyńskiego
Pozdrowienia z koszar Królewskich Grenadierów. Karta pocztowa z 1905 r. ze zbioru L.Moszyńskiego
Legnicki grenadier. Dołączana do papierosów wklejka z albumu Uniformen der Alten Armee, wydanego przez Waldorf Astoria Zigarettenfabrik Gmbh München. Ze zbioru A.Hubickiego
Karta pocztowa z widokiem Koszar Grenadierów
Główna brama do Koszar Grenadierów wraz z wartownią na karcie pocztowej z 1942 r.
Uroczystość zaprzysiężenia w koszarach legnickich grenadierów. Fotografia z 1915 r.
Dawne koszary legnickich grenadierów na karcie pocztowej z 1935 r. (prawa autorskie: Liegnitzer Sammlung Wuppertal)
Koszary Regimentu Grenadierów na karcie pocztowej z 1904 r. ze zbioru Z.Grosickiego
Medal wybity z okazji 100-lecia Regimentu Grenadierów Królewskich z Legnicy, 1897 r. Fot. www.coinarchives.com
Fotografia przedstawiająca grenadiera z legnickiego regimentu
Legniccy grenadierzy II batalionu rezerwowego na fotografii wykonanej w 1915 r.
Pagon z marynarki grenadiera legnickiego regimentu
Przemarsz grenadierów obecną ul. P. Ściegiennego. Karta pocztowa ze zbioru K.Makowca
Uroczystość zaprzysiężenia grenadierów na placu koszarowym. Karta pocztowa z 1915 r. ze zbioru K.Makowca
Koszary Regimentu Grenadierów na karcie pocztowej z 1916 r. ze zbioru K.Makowca
August Höfer z Regimentu Grenadierów w Legnicy. Zakład fotograficzny Theodor Haertel
Koszary regimentu grenadierów na karcie pocztowej z 1915 r. ze zbioru K.Makowca
Koszary regimentu grenadierów. Karta pocztowa z 1918 r. ze zbioru K.Makowca
Medal okolicznościowy z okazji 70-rocznicy powołania Wilhelma I na szefa Regimentu Grenadierów w Legnicy, brąz, 1887
Karta pocztowa prezentująca przemarsz kolumny grenadierów ulicą Piastowską (prawa autorskie: Liegnitzer Sammlung Wuppertal)
Pozdrowienia z Regimentu Grenadierów. Karta pocztowa z 1912 r. (prawa autorskie: Liegnitzer Sammlung Wuppertal)
Koszary Grenadierów na karcie pocztowej z 1916 r. ze zbioru Z.Grosickiego
Fotograifia grenadierów wykonana w atelier A. Schmitza
Fotografia z 1914 r. wykonana przez A. Grögera w lazeracie legnickich grenadierów
Papeteria Regimentu Grenadierów Króla Wilhelma I w Legnicy
Kantyna. Fizylierzy batalionu grenadierów królewskich. Karta pocztowa z 1905 r. ze zbioru Z.Grosickiego
Karta pocztowa ukazująca przemarsz grenadierów dzisiejszą ulicą ks. Piotra Ściegiennego
Budynek koszar Królewskich Grenadierów na karcie pocztowej z 1911 r.
Budynek koszar Królewskich Grenadierów na karcie pocztowej z 1918 r.
Lazaret Grenadierów Królewskich przy ul. Chojnowskiej na karcie pocztowej z 1915 r.
Uniformy Regimentu Grenadierów Królewskich. Karta pocztowa z 1929r., wydana z okazji drugiego apelu byłych grenadierów w rocznicę bitwy pod Weissenburgiem. Ze zbioru K.Makowca
Garnizonowy lazaret przy ul. Chojnowskiej oddano do użytku w 1877 r. Karta pocztowa z 1913 r. ze zbioru K. Makowca.
Orkiestra grenadierów przed pomnikiem Wilhelma I. Karta pocztowa z 1909 r. ze zbioru K.Makowca
Kompania Grenadierów ze sztandarami regimentu przy dzisiejszej ul. Rataja na karcie pocztowej z 1910 r. ze zbioru K.Makowca
Grenadierzy Królewscy na Dovestraße.
Książeczka wojskowa grenadiera Ernsta Frenzla
10 kompania regimentu grenadierów z Legnicy, 1916 r.
Grenadierzy na ul. Matejki, karta pocztowa z 1915 r.
Zapasowy batalion regimentu grenadierów nr 7, 1915 r.
Zapasowy batalion regimentu grenadierów nr 7. 1917 r.
Grenadierzy Królewscy ze sztandarami na karcie pocztowej z 1914 roku
Koszary Grenadierów Królewskich wybudowano przy ul. Hutników w latach 1874-1882.
Kasyno oficerskie Grenadierów Królewskich na karci pocztowej z 1901 roku
Żeton Kantyny Grenadierów
Atelier A.Schmitz. Fotografia wykonana na pamiątkę służby w legnickich grenadierach.
Atelier A.Schmitz.
Atelier A.Schmitz.
Atelier C.Altmann
Atelier C.Altmann
Atelier C.Altmann
Atelier C.Altmann
Atelier C.Altmann
Zakład fotograficzny Georga Hansena
Zakład fotograficzny Adolfa Rabsala
Zakład fotograficzny Theodor Haertel
Zakład fotograficzny Theodor Haertel
Atelier Hermanna Böera
Atelier Hermanna Böera
Atelier J. Reimann
Georg Hasse. Atelier Emila Bogackiego
Atelier Victoria
Atelier Juliusa Wirtha
Atelier Richarda Goebela
Zakład fotograficzny Arthura Grögera
następny »
 
   
   
   

 

   
  decor handcrafted by egocentryk.org  
   


    Serwis:     « strona główna    geneza     regulamin     pliki cookie (nowe zasady)     mapa serwisu     kontakt         |      Fundacja:     « strona główna    o Fundacji         |     flag DE

© Fundacja Historyczna Liegnitz.pl, 2011-2014. Wszelkie prawa autorskie zarówno do serwisu, jak i prezentowanych materiałów są zastrzeżone.